Trīs Baltijas valstu enerģētikas aģentūras apmainās ar pieredzi un atziņām

Renove.lv tikšanās

25. maijā „Rīgas enerģētikas aģentūras” (REA), „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras” (ZREA) un „Tartu reģionālās enerģētikas aģentūras” (TREA) pārstāvji sapulcējās, lai dalītos zināšanās un lietpratībā.

Sanāksmes gaitā dalībnieki iesaistījās auglīgās diskusijās un iedziļinājās dažādos sava darba aspektos. Viņi aplūkoja pieredzi darbā ar iedzīvotājiem un atklāja dažādos projektos izmēģinātās inovatīvās pieejas ēku renovācijai. Turklāt viņi iepazīstināja ar finansiālā atbalsta mehānismiem, ko bija ieviesuši, lai nodrošinātu savu iniciatīvu panākumus.

Citu prezentāciju vidū REA izmantoja iespēju iepazīstināt ar projekta REVERTER uzdevumiem un iecerēm. Šī projekta mērķi guva atsaucību sanāksmes dalībnieku vidū — viņi pauda lielu ieinteresētību sekot līdzi tā pasākumiem, lai pārņemtu projekta labo praksi un paplašinātu atbalstu savu reģionu iedzīvotājiem. Šī apņemšanās parādīja kopīgos centienus panākt būtisku pozitīvu ietekmi un novērst enerģētisko nabadzību.

Sanāksmes gaitā TREA pārstāvji dalījās vērtīgā pieredzē, kas ir uzkrāta enerģētiskās nabadzības apkarošanā. Viņi pastāstīja par notiekošajiem projektiem ENPOR un POWERPOOR, kas ir īpaši izstrādāti, lai atvieglotu enerģētiskās nabadzības izraisītās grūtības. Aģentūru zināšanu apmaiņa bija savstarpēji bagātinoša, jo tika gūtas vērtīgas idejas un atziņas. Šīs jaunatklātās perspektīvas neapšaubāmi veicinās projektā REVERTER izvirzīto mērķu sasniegšanu, jo visas iesaistītās puses cenšas cīnīties ar enerģētisko nabadzību.

Savukārt 26. maijā visi dalībnieki devās uz Jelgavu, kur guva padziļinātu izpratni par ZREA aktualitātēm un sarežģītām darbības niansēm. Gaidāms, ka kopīgais brauciens stiprinās saikni starp aģentūrām, tādējādi veicinot turpmāko darbu, kura nolūks ir ilgtermiņā pozitīvi ietekmēt Baltijas valstu energoefektivitāti un iedzīvotāju labklājību.