Skip to content

Kļūt par energovēstnieku​

Kas ir REVERTER energovēstnieki

REVERTER energovēstnieki ir personas, kas, balstoties uz brīvprātības principu, vēlas iesaistīties projekta īstenošanā, lai iegūtu padziļinātas zināšanas par energoefektivitāti un nodotu tās tālāk mazaizsargātu mājsaimju pārstāvjiem Rīgā, tādējādi palīdzot sasniegt energoefektivitātes mērķus Latvijā.

Ikviens sabiedrības loceklis var kļūt par REVERTER energovēstnieku: studenti, jebkuras profesijas pārstāvji, kā arī bezdarbnieki u. c. Viss, kas Jums ir jādara — jāizrāda iniciatīva un jāpiesakās!

Kāpēc kļūt par REVERTER energovēstnieku

Lai arī REVERTER energovēstnieki darbojas pēc brīvprātības principa, iesaiste projektā var pavērt daudz jaunu iespēju un sniegt gandarījuma sajūtu.

Padziļinātas zināšanas un pieredze

No starptautiskā konsorcija dalībniekiem Jūs iegūsiet padziļinātas zināšanas un jaunas prasmes, kas Jums var noderēt karjeras attīstībā.

Atbalsts mazaizsargātām mājsaimniecībām

REVERTER energovēstniekiem ir būtiska loma komunikācijā ar mazaizsargātām mājsaimēm, lai spētu tām palīdzēt ilgtermiņā.

Pieredze
starptautiskā
projektā

Jums būs iespēja atbilstoši saviem pienākumiem un kompetencei piedalīties starptautiska projekta īstenošanā. REVERTER starptautiskā konsorcija komanda sniegs Jums personisku ieteikuma vēstuli.

Jauni
kontakti un
iespējas

No iesaistes projektā Jūs noteikti iegūsiet jaunus kontaktus gan Latvijā, gan citās valstīs.

Vai vēlaties kļūt par energovēstnieku?

Ja Jūs interesē energoefektivitātes jautājumi un Jums ir iespēja veltīt dažas stundas brīvā laika, lai iegūtu papildu zināšanas par energoefektivitāti un nodotu tās tālāk, pievienojieties mums!

Ko mēs gaidām no REVERTER energovēstnieka

Motivācija

Mēs priecāsimies, ja Jūs vada vēlme gūt jaunas zināšanas un prasmes, palīdzēt citiem, sabiedrībai un sniegt savu ieguldījumu vides, kurā mēs visi dzīvojam, uzlabošanā.

Godprātība

Energovēstniekiem ir liela nozīme projekta REVERTER īstenošanā. Mēs augstu vērtēsim, ja godprātīgi izturēsieties pret Jūsu rīcībā nonākušo informāciju.

Spēja veltīt brīvo laiku

Mēs saprotam, ka energovēstnieka lomu īstenosiet brīvajā laikā, tāpēc mēs augstu vērtēsim laiku, ko tam veltāt, un Jūsu spēju objektīvi izvērtēt, vai šo lomu vēlaties un varat uzņemties.