Skip to content

Projekta REVERTER
energovēstnieki

Kas ir REVERTER energovēstnieki

REVERTER energovēstnieki ir personas, kas, balstoties uz brīvprātības principu, vēlas iesaistīties projekta īstenošanā, lai iegūtu padziļinātas zināšanas par energoefektivitāti un nodotu tās tālāk mazaizsargātu mājsaimju pārstāvjiem Rīgā, tādējādi palīdzot sasniegt energoefektivitātes mērķus Latvijā.

Kāda ir energovēstnieku loma

REVERTER energovēstnieku galvenais uzdevums projektā ir sniegt individuāli pielāgotus padomus neaizsargātu mājsaimju pārstāvjiem, lai palīdzētu viņiem uzlabot dzīves komforta līmeni un/vai samazinātu mājokļa enerģijas izmaksas.

Dalība REVERTER
mācībās

Piedalīties REVERTER īstenotās mācībās energovēstniekiem, kuru mērķis ir sniegt visaptverošu informāciju par energoefektivitāti un iespējamajiem risinājumiem.

Dalība REVERTER kampaņās

Iesaistīties REVERTER pasākumos un informatīvajās dienās un nodot savas zināšanas un pieredzi neaizsargātām mājsaimēm.

Atgriezeniskās saites
nodošana

Nodot projekta REVERTER īstenotājiem komunikācijā ar iedzīvotājiem iegūto informāciju.

Vai vēlaties kļūt par energovēstnieku?

Ja Jūs interesē energoefektivitātes jautājumi un Jums ir iespēja veltīt dažas stundas brīvā laika, lai iegūtu papildu zināšanas par energoefektivitāti un nodotu tās tālāk, pievienojieties mums!

Projekta REVERTER energovēstnieki Latvijā

„Rīgas enerģētikas aģentūras” komandai tās misiju un uzdevumus starptautiskajā projektā REVERTER palīdz īstenot REVERTER energovēstnieki. Arī citās valstīs — Bulgārijā, Grieķijā un Portugālē — projekta īstenošanā ir iesaistīti energovēstnieki.