Skip to content

Rīgas energoefektivitātes
informācijas centrs

Projekta REVERTER un „Rīgas enerģētikas aģentūras” Rīgas energoefektivitātes informācijas centrs

Renove.lv ir Rīgas energoefektivitātes informācijas centrs, kas ir izveidots un darbojas Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā REVERTER.

Projekta REVERTER un „Rīgas enerģētikas aģentūras” Rīgas energoefektivitātes informācijas centrs

Rīgas energoefektivitātes informācijas centrs

Renove.lv ir viena no iniciatīvām, kas izveidota projektā REVERTER, lai palīdzētu Eiropas Savienības iedzīvotājiem cīnīties pret enerģētisko nabadzību un uzlabot dzīves kvalitāti.

Projektā REVERTER vietne Renove.lv aptver Rīgas daudzdzīvokļu namus un to iedzīvotājus, tomēr „Rīgas enerģētikas aģentūras” komanda labprāt konsultēs ikvienu rīdzinieku, arī privātmāju iedzīvotājus u. c., kas vēlas veikt ēkas atjaunošanu jeb renovāciju.

Kā Renove.lv var Jums palīdzēt

“Rīgas enerģētikas aģentūra” sniedz profesionālas konsultācijas un atbalstu daudzdzīvokļu namu atjaunošanai Rīgas reģionā. 

Renovē.lv ir atbalsta punkts katram rīdziniekam, kas dzīvo daudzdzīvokļu ēkā un vēlas to atjaunot — renovēt visu ēku kopumā.

„Rīgas enerģētikas aģentūras” komanda, kas ir atbildīga par šo digitālo vienas pieturas aģentūru, sniedz bezmaksas konsultācijas gan tiešsaistē, gan mūsu birojā.

Mēs varam Jūs nodrošināt ne tikai ar padomu un informāciju, bet arī sniegt Jums dokumentu veidlapas, kas ir jāaizpilda, lai uzsāktu atjaunošanas procesu.

Renovē.lv

Kas ir atbildīgs par Renove.lv

Rīgas energoefektivitātes informācijas centra mājaslapa Renove.lv ir izveidota projektā REVERTER. Tās uzdevumus īsteno „Rīgas enerģētikas aģentūra”, kas ir projekta REVERTER konsorcija dalībniece.

„Rīgas enerģētikas aģentūras”
(REA)

Pašvaldības iestāde, kas 2007. gadā ar Rīgas domes lēmumu izveidota Eiropas Savienības starptautiskajā programmā „Saprātīga enerģijas izmantošana Eiropā”. REA nodrošina energoapgādes un energoefektivitātes vadību un koordināciju Rīgas pašvaldībā, informācijas pieejamību energoefektivitātes un ēku atjaunošanas jautājumos Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem.

Uzzināt vairāk »

ES programmas „Life” finansētais projekts REVERTER

REVERTER apzīmē dziļas atjaunošanas rīcības plānus, lai samazinātu mājsaimju neaizsargātību pret enerģētisko nabadzību. Projektu REVERTER finansē programma „Life” ar mērķfinansējuma līgumu Nr. 101076277. Projekts tika uzsākts 2022. gada novembrī un ilgs 3 gadus. Projektā tiks izstrādāti 9 rīcības plāni, kas tiks ieviesti 4 valstīs: Bulgārijā, Grieķijā, Latvijā un Portugālē.

Uzzināt vairāk »

Projekta REVERTER dalībnieki

Programmā „Life” īstenotā projekta REVERTER konsorciju veido 12 dalībnieki no 5 valstīm.

Latvijā

Energoefektivitātes centra darbība un projekta REVERTER ideju praktiska īstenošana.

Energoefektivitātes centra darbība un projekta REVERTER ideju praktiska īstenošana.

Uzzināt vairāk »

Tehniskais partneris metodoloģijas izstrādē un aktivitāšu atbalsta funkcijas nodrošināšana.

Tehniskais partneris metodoloģijas izstrādē un aktivitāšu atbalsta
funkcijas nodrošināšana.

Uzzināt vairāk »

WIT Berry komunikācijas partneris

Projekta REVERTER komunikācija un informācijas izplatīšana Latvijā un Eiropas Savienībā.

Uzzināt vairāk »

Citi konsorcija partneri

National Technical University of Athens – Laboratory of Mining and Environmental Technology
aInstitute of Systems and Robotics
Green Synergy Cluster
Fundació Europace
CRES - CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING FONDATION
B·Link Barcelona Strategic Projects
Municipality of Brezovo
Municipality of Coimbra (CMC)
EKPIZO: Consumer Association “The Quality of Life”

Citi projekta REVERTER energoefektivitātes informācijas centri

Projektā REVERTER ir izveidoti 4 energoefektivitātes informācijas centri — Latvijā, Bulgārijā, Grieķijā un Portugālē. Šīs valstis raksturo atšķirīgi klimatiskie apstākļi, renovējamo ēku tipi un iedzīvotāju sociālekonomiskais stāvoklis.

Projekta REVERTER un „Rīgas enerģētikas aģentūras” Rīgas energoefektivitātes informācijas centrs