Skip to content

Vienas pieturas aģentūras Latvijā

Vai dzīvojat ārpus Rīgas reģiona?

Ja Jūs interesē iespējas veikt daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanu, aicinām Jūs sazināties ar mājas apsaimniekotāju. Lai iegūtu plašāku informāciju par ēku atjaunošanu, atbalsta un finansēšanas iespējām, sazinieties ar atbildīgo aģentūru savā reģionā.

Latvijas atbalsta punkti renovēšanas jautājumos
Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra
„Ēkubirojs” un tā vienas pieturas aģentūra
Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācija „Mājoklis”