Skip to content

Dokumentācija

Pilnvaras, lēmumi, veidlapas un tāmes

Kopības lēmums – kopsapulce

Dokumentācija, kas ir saistīta kopsapulces organizēšanu un īstenošanu – tai skaitā, nama iedzīvotāju uzaicinājums, protokols u.c.

Uzaicinājums uz kopsapulci »

Kopsapulces protokols »

Reģistrācijas saraksts »

Pilnvarojums »

Protokols – pārvaldīšanas tiesību pārņemšana (Paraugs) »

Kopības lēmums – aptauja

Dokumentācija, kas saistīta ar kopības lēmuma aptaujas anketas organizēšanu –vispārīgs aptaujas paraugs un aptaujas rezultātu protokols.

ALTUM apguves datu energoauditori

No ALTUM apguves datiem apkopoti energoauditori un to kontakti. Šie energoauditori ir izstrādājuši energosertifikātus, kas noveduši ēku pie veiksmīgas līdzfinansējuma saņemšanas.

Visi ALTUM dokumenti

Dokumenti, kurus pieprasa ALTUM, lai pieteiktu daudzdzīvokļa nama atjaunošanas atbalsta programmai – kopsapulces protokolu paraugus, tāmes veidnes, aizdevuma līguma paraugus u. c. noderīgus dokumentus.

Pārvaldīšanas tiesību nodošana

Rīgas domes Mājokļu vides departamenta paraugdokumentācija par ēkas pārvaldīšanas tiesību nodošanu, kas ir pirmais solis ceļā uz ēkas atjaunošanu.

Rīgas namu pārvaldnieka kopības lēmums

Rīgas namu pārvaldnieka kopības lēmumu pieņemšanas paraugdokumentācija par dažādiem jautājumiem, kā arī paskaidrota kopības lēmumu pieņemšanas gaita.

Uzņēmuma reģistra mājaslapa biedrības dibināšanai

Uzņēmumu reģistra mājaslapa ar informāciju un dokumentiem par biedrības dibināšanu. Jāatceras, ka dzīvokļu īpašnieku biedrība juridiski neatšķiras no jebkuras citas biedrības!