Skip to content

Noderīgi

Noderīgi resursi, rīki un informācijas avoti par ēku renovāciju

Mēs esam apkopojuši dažādus noderīgus rīkus, resursus un citus informācijas avotus, lai Jūs varētu iegūt iespējami visaptverošu informāciju par ēku energoefektivitāti un renovāciju.

Noderīgi rīki un
resursi

Dažādu veidu noderīgi rīki un resursi, kas ir saistīti ar energoefektivitāti Eiropā un Latvijā.

Iesniedzamo dokumentu paraugi

Kopsapulces protokols, Dzīvokļa īpāšnieka pilnvaras paraugs, Tāmes veidnes, Vadlīnijas tāmes veidnes sagatavošanai u. c.

Visas vienas pieturas aģentūras Latvijā

Esam apkopojuši informāciju par visām vienas pieturas aģentūrām un līdzīgām iniciatīvām Latvijā.