Konference “Mājokļu krīze Eiropā — turpmākais ceļš?”

Konference "Mājokļu krīze Eiropā — turpmākais ceļš?"

Jau trešo gadu pēc kārtas Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētās nodaļa, pēc tās prezidentes, Baibas Miltovičas iniciatīvas organizē augsta līmeņa konferenci “Mājokļu krīze Eiropā — turpmākais ceļš?”. Tā norisināsies 2024. gada 20. februārī, 9:30 – 16:30 (CET), Briselē, Beļģijā.

Konference tiek organizēta Beļģijas prezidentūras Eiropas Savienībā laikā. Konferenci atklās Kristofs Kolinjons, Beļģijas mājokļu, vietējo pašvaldību un pilsētu ministrs, Nikolā Šmits, Eiropas Komisārs darba un sociālajās tiesībās, Igaunijas, pārstāvis Andres Jādla, Eiropas reģionu komitejas loceklis un Eiropas Parlamenta deputāte Estrella Dura Ferandis.

Konferencē tiks izvērtēts progress, kas panākts kopš Renovācijas viļņa stratēģijas uzsākšanas Eiropas zaļā kursa ietvaros, un risinātas dažas no galvenajām problēmām, piemēram, Eiropas Centrālās bankas augstās bāzes likmes, hipotekārā kreditēšanas zemais līmenis nenodrošina pienācīgu mājokļa pieejamību un arvien vairāk satrauc Eiropas pilsoņus, jo īpaši jauniešus.

Konferencē tiks apskatīts, kā vienkāršot un padarīt saskaņotākas daudzās finansēšanas sistēmas ieguldījumus mājokļos. Kā atzīst EESC TEN nodaļas prezidente Baiba Miltoviča: “ar šo konferenci esam iecerējuši dot politisku impulsu debatēm par ES mājokļu krīzi. Konferences secinājumi tiks iekļauti Beļģijas prezidentūras ministru konferencē, kas notiks Lježā 2024. gada 4.–5. martā un nodrošinās, ka šis jautājums tiks iekļauts jaunajā Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas pilnvaru termiņā 2024.-2029.gadam”.

Gadu gaitā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir izstrādājusi vairākus atzinumus un organizējusi pasākumus, lai sniegtu informāciju un izstrādātu turpmākos politikas ieteikumus mājokļu jomā ES līmenī.

Konferenci varēs vērot tiešsaistē: šeit

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

Tālr. 29441961

www.pateretajs.lv

info@pateretajs.lv