Vēlos kļūt par energovēstnieku

Pārzinis jūsu pieteikumā sniegto personas datu apstrādei ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kuru konkrētajā datu apstrādes gadījumā pārstāv tās iestāde Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra” (turpmāk – Aģentūra), Torņa iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67012444, e-pasts: rea@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs. Adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv

Pieteikumā sniegto datu apstrādes mērķis ir saziņai ar jums. Datu grozīšana (labošana) un/vai datu uzglabāšanas termiņa maiņa tiek noteikta saziņas laikā. Jūsu datu apstrādes tiesību pārkāpuma gadījumā jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā  Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv