Skip to content

Jūsu ieguvumi no daudzdzīvokļu
ēkas atjaunošanas

Kāpēc atjaunot daudzdzīvokļu ēku

Veselīgāka un patīkamāka vide mājoklī, augstāka īpašuma cena, mazāki siltumenerģijas un elektroenerģijas rēķini. Kvalitatīvai daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai ilgtermiņā ir būtiska pozitīva ietekme gan uz tās iedzīvotāju dzīves kvalitāti, gan finansēm.

Ēka tiek sakopta un iegūst „otro dzīvi”

Rēķini par patērēto siltumenerģiju samazinās līdz 50–60 %

Tiek novērsta potenciāla avārijas stāvokļa iestāšanās ēkai

Nekustamā īpašuma vērtība pieaug par
10–30 %

Dzīvokļos tiek nodrošināts patīkams mikroklimats, un uzlabojas iemītnieku dzīves kvalitāte un veselība

Rīdziniekiem tiek piešķirta 90 % nekustamā īpašuma nodokļa atlaide uz 10 gadiem pēc atjaunošanas

Tiek taupīti dabas resursi, tas ir solis pretī klimatneitrālai Rīgai

Ir pieejams līdzfinansējums un dažādas atbalsta formas

Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas pieredze

To rīdzinieku pieredzes stāsti, kas izlēma virzīt savas mājas atjaunošanas procesu un jau izmanto ieguvumus no atjaunotas ēkas.

Vai Jūs vēlaties atjaunot savu daudzdzīvokļu ēku?

Piesakieties bezmaksas konsultācijai, kuras gaitā „Rīgas enerģētikas aģentūras” speciālisti Jums sniegs visaptverošu informāciju par iespējām un risinājumiem.