Skip to content

Atbalsta formas un iespējas

Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas jeb renovācijas atbalsta formas un iespējas

Rīgas daudzdzīvokļu namu īpašniekiem ir pieejamas daudzveidīgas atbalsta un finansējuma formas atjaunošanas darbu veikšanai un dokumentācijas izstrādei.

Atbalsts tehniskās dokumentācijas izstrādei un sagatavošanai

Daudzdzīvokļu nama iedzīvotājiem tehniskās dokumentācijas izstrādes un sagatavošanas izmaksas sākotnēji ir jāsedz no pašu līdzekļiem. Pēc izstrādes daļu iztērēto finanšu līdzekļu var atgūt kādā līdzfinansējuma programmā. Jāņem vērā, ka ar šīm programmām ir jāiepazīstas pirms dokumentācijas pasūtīšanas.

Līdzfinansēts Eiropas Savienības “Life programmas” projekta REVERTER ietvaros
Energosertifikāts

Rīgas pašvaldība piedāvā 70 % (līdz 800 EUR) atbalstu ēkas energosertifikāta iegūšanai.

Tehniskās apsekošanas atzinums

Rīgas pašvaldība piedāvā 70 % (līdz 1 100 EUR) atbalstu ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai.

Tehniskās dokumentācijas izstrāde

Līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas, tostarp būvprojekta, izstrādei ir iespējams atgūt arī pēc būvdarbu veikšanas, piedaloties:

Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 460 „Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. 2. reformu un investīciju virziena „Energoefektivitātes uzlabošana” 1. 2. 1. 1. i. investīcijas „Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu” īstenošanas noteikumi” 37. punkta 3. apakšpunkts. Uzzināt vairāk»

Atbalsts daudzdzīvokļu namu atjaunošanai (ēku renovācijai)

Rīgas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Šajā programmā 50 % attiecināmo atjaunošanas izmaksu tiek samaksāti no Rīgas valstspilsētas budžeta līdzekļiem.

  • Maksimālais līdzfinansējuma apjoms — 50 000 EUR ēkas energoefektīvai atjaunošanai (fasādes, jumti, logi, inženiertīklu atjaunošana vai nomaiņa).
  • 30 000 EUR ēkas tehniskā stāvokļa bīstamības novēršanai.
  • 10 000 EUR dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbiem.

Uzzināt vairāk »

„Altum” administrēts Eiropas Savienības līdzfinansējums

Šajā programmā līdz 49 % attiecināmo izmaksu līdz 3 750 000 EUR apmērā tiek samaksāti no ES līdzekļiem. Atbalsts tiek piešķirts projektiem, kur enerģijas ietaupījums sasniegs 30 % un kur uz katriem atjaunošanas projekta attiecināmo izmaksu 5 000 EUR primārās enerģijas ietaupījums pēc atjaunošanas sasniegs 1 MWh gadā.

„Altum” programma pirmām kārtām ir paredzēta energoefektivitāti veicinošu pasākumu veikšanai, tomēr 20 % projekta attiecināmo izmaksu var būt tādi, kas tieši neattiecas uz energoefektivitāti, bet nodrošina veikto energoefektivitātes pasākumu ilgtspēju (piemēram, jumta maiņa).

Atjaunošanas aizdevuma saistības neierobežo rīcību ar īpašumu! Ķīlā tiek ņemta komunālo maksājumu disciplīna.

PVN ir neattiecināmās izmaksas, kas jāsedz pašiem iedzīvotājiem.

Uzzināt vairāk »

Rīgas pašvaldības līdzfinansējums publiskai apskatei pieejamo kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojamo māju saglabāšanai

50 % apmērā no tiešajām būvdarbu izmaksām, bet ne vairāk kā 30 000 EUR.

Uzzināt vairāk »

Aizdevumi ēku energoefektivitātes uzlabošanai

Aizņēmums no Latvijas komercbankām

Aizņēmumu daudzdzīvokļu nama atjaunošanai var prasīt jebkurā Latvijas komercbankā, kas piešķir šāda veida aizdevumus. Atbilstoši bankas prasībām Jums tai būs jāiesniedz visa nepieciešamā dokumentācija. Ja izvēlaties saņemt finansējumu kādā no Latvijas komercbankām, „Altum” programma var sniegt savas garantijas.

„Altum” aizdevums daudzdzīvokļu māju remontam 

„Altum” piešķir aizdevumu arī daudzdzīvokļu namu apkārtnes labiekārtošanai un izmaksām, kas nav attiecināmas uz energoefektivitāti.

Ja komercbanka vai kredītiestāde atsaka aizdevumu, „Altum” piedāvā līdz 400 000 EUR aizdevumu ēkas atjaunošanai un tehniskās dokumentācijas izstrādei.

Aizdevumu atmaksās mājas iedzīvotāji, katru mēnesi kopā ar komunālo maksājumu rēķinu veicot maksājumus pilnvarotajai personai, kura savukārt tālāk veic kredīta atmaksu „Altum”.

Uzzināt vairāk »

„Altum” aizdevums ēku energoefektivitātes uzlabošanai

Ja komercbanka atsakās piešķirt aizdevumu daudzdzīvokļu nama energoefektīvai atjaunošanai, aizdevumu ir iespējams saņemt „Altum”. Sabiedrības „Altum” aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz 20 gadiem. Maksimālais aizdevuma apmērs projekta īstenošanai ir līdz 3 750 000 EUR.

Uzzināt vairāk »