Skip to content

Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana
jeb renovācija

Ēku renovācija

Izmantojot energoefektīvus materiālus un tehnoloģijas, var būtiski uzlabot ikvienas ēkas, kas ir būvēta pirms 30 vai vairāk gadiem, energoefektivitāti. Redzamākie un jūtamākie ieguvumi no daudzdzīvokļu namu atjaunošanas, protams, ir sakopta ēkas fasāde un mazāki siltumenerģijas rēķini, taču ēkas atjaunošana palīdz risināt daudzas tehniskās problēmas.

Energoefektīvs daudzdzīvokļu nams

Ēkas atjaunošana (ēkas renovācija) ne tikai samazina enerģijas patēriņu, bet arī paildzina tās darbības laiku un paaugstina īpašuma vērtību.

Renove.lv ir Rīgas energoefektivitātes informācijas centrs, kas ir izveidots un darbojas Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā REVERTER.
Saules paneļi
Jumts
Bēniņi
Logi
Ventilācija
Ārdurvis
Apkures sistēma
Karstā ūdens sistēma
Cokols, pamati
Pagrabs
Inženiersistēmas
Balkoni un/vai lodžijas
Fasāde/ārsiena

Vai neesat pārliecināts, ka
Jūsu namam ir nepieciešama atjaunošana?

Ja Jūs vai kāds cits mājas iedzīvotājs nav pārliecināts par atjaunošanas nozīmību, apkures sezonas laikā (ziemas mēnešos) „Rīgas enerģētikas aģentūra” veic bezmaksas termogrāfiju. Termogrāfijas gaitā ēka tiks fotografēta ar infrasarkano staru kameru, kas vizualizēs vietas, pa kurām tiek zaudēts siltums.

Piesakieties bezmaksas termogrāfijai pa tālruni +371 67012437.

Termografija

3 galvenie daudzdzīvokļu ēku
atjaunošanas (renovācijas) posmi

Ēkas atjaunošana (ēkas renovācija) ir nozīmīgs pasākums, kurā ir vairāki posmi. Esam sagatavojuši gan vispārīgu, gan padziļinātu informāciju par visām darbībām šajos posmos.

1.
2.
3.
Iespēju un risinājumu
apzināšana
Informācijas par iespējām atjaunot ēku iegūšana, apkopošana un izvērtēšana.
Dokumentācijas
sagatavošana
Informācijas sagatavošana par ēkas tehnisko stāvokli un veicamajiem atjaunošanas darbiem. Dokumentu sagatavošana finansējuma saņemšanai.
Finansējums un ēkas
atjaunošana
Finansējuma saņemšana, būvnieku atlase un daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas process.

Vai Jūs vēlaties atjaunot savu daudzdzīvokļu ēku?

Piesakieties bezmaksas konsultācijai, kuras gaitā „Rīgas enerģētikas aģentūras” speciālisti Jums sniegs visaptverošu informāciju par iespējām un risinājumiem.